Logo RZ Maas-Schwalm-Nette

Mai 2024

Mei 2024

Liebe Leute,

vor Ihnen liegt der Newsletter Februar 2024 mit besonderem Augenmerk auf die Entwicklungen rund um die Erweiterung des Vogelschutzgebietes in Elmpt, eine gelungene Wanderung rund um Rickelrath, die Verspargelung der Landschaft in der Grenzregion durch noch mehr Windräder und einen kurzen Bericht über unsere Mitgliederversammlung. Außerdem appellieren wir an alle, unsere Arbeit auch mit einem Transparent zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen.

Der Vorstand von Grünes Grenzland

Beste mensen,

Voor u ligt de nieuwsbrief van mei 2024 met speciale aandacht voor de desastreuze gevolgen van de plannen op het voormalige militaire terrein in Elmpt:  De megahallen worden geen 15 m,  maar zelfs 40 m hoog en de stikstofuitstoot blijkt funest voor de natuur in het Nationaal Park de Meinweg. Ook wordt een wandeling  rondom het Wolfsplateau aangekondigd en gaan we in op de verdere 'verspargelung' van het landschap in de grensstreek door de aanleg van windturbines in Dam.

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Het bestuur van Groen Grensland

Die vergessenen Vögel im Vogelschutzgebiet Elmpt

Das Umweltministerium hat endlich (Januar 2024) die seit langem erwarteten Grenzen der Vogelschutzgebiete mit ausführlichen Erläuterungen zum Schutzzweck und einer Liste der zu schützenden Vogelarten bekannt gegeben. Diese Grenzen sind von entscheidender Bedeutung für den rechtlichen Status von Vogelschutzgebieten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf dem kürzlich überarbeiteten Vogelschutzgebiet in Elmpt liegt, das speziell zum Schutz der Vogelpopulation auf dem ehemaligen Flugplatz abgegrenzt und registriert wurde.

Allerdings kommt ein beunruhigendes Element ans Licht. Der nördliche Teil der ehemaligen Start- und Landebahn ist erstaunlicherweise nicht Teil des Vogelschutzgebiets. Aus einer ornithologischen Kartierung aus dem Jahr 2023 geht hervor, dass dieser Teil der Start- und Landebahn tatsächlich außergewöhnlich wertvolle Vogellebensräume beherbergt. Dies ist ein klarer Fall von falscher und begrenzter Abgrenzung, die den Kern des Schutzzwecks beeinträchtigt.

Mehr information

Zorgen om Nationaal Park de Meinweg. Brief naar de provincie Limburg.

Groen Grensland, de Natuur en Milieufederatie Limburg en de Milieu- en Heemkundevereniging Swalmen hebben de provincie Limburg opgeroepen om actie te ondernemen tegen het besluit van de gemeenteraad van Niederkrüchten.
Dit besluit van 19 maart 2024  maakt een groot bedrijventerrein van 150 ha mogelijk. Hierdoor zal de verkeersintensiteit op de aanliggende snelweg A52, die bij Elmpt overgaat in de Nederlandse autoweg N280, met ruim 20.000 motorvoertuigen (mvt) per dag toenemen. Als gevolg hiervan zal er een substantiële toename van de stikstofdepositie op onder meer het National Park en natura 2000 gebied de Meinweg plaatsvinden.
Aangezien Nederland een resultaatverplichting heeft om achteruitgang van de kwaliteit van een Natura 2000 gebied te voorkomen, ook al ligt de oorzaak van deze achteruitgang in het buitenland, betekent dit dat Nederland extra maatregelen moet nemen om de negatieve gevolgen van deze buitenlandse activiteiten te voorkomen of te compenseren.

Meer informatie

DJI_0015 Elmpterwald West flank Vliegvlieveld bij Weyenhof met loodsen

Mitgliederversammlung

Am 27. Januar 2024 fand in Elmpt die Mitgliederversammlung von Grünes Grenzland statt. 

Mehr lesen

Megaloodsen Elmpt geen 15 maar 40 m hoog

Omdat er nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het hele bedrijventerrein is ook het bebouwingsplan voor het oostelijk deel aangepast. In de Commissie voor Planning, Transport en Vastgoedzaken van 23 april 2024 is de nieuwe versie van het plan al besproken. Inmiddels werd het ook de commissieleden duidelijk dat de geplande megahallen niet 15 of 20 m maar  40 m hoog worden. Een vrees die Groen Grensland van meet af aan geuit heeft.  Maar ondanks het besef dat ze bij de neus waren genomen, stemden deze leden voor het plan…..
Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad van Niederkrüchten het aangepaste plan in de raadsvergadering van 14 mei 2024 zal vaststellen. Daarna wordt het plan wederom ter visie gelegd.
Verder lezen

1 20210120_Meinweg boven NW
Wanderung

Grünes Grenzland organisierte eine sehr erfolgreiche Wanderung durch die Natur rund um Rickelrath unter der Leitung von Karin Schubert.

Mehr lesen

Wandeling

Op maandag 13 mei 2024 verzamelen we om 18.30 uur op de wandelparkeerplaats Hillenkamp voor onze wandeling van ongeveer 5 km door bos en heide naar het Nationaal Park Meinweg. We zullen er ongeveer 1,5 uur over doen.

Onderweg is er veel informatie over de natuur. Het weidse uitzicht over het Wolfsplateau en de stilte om ons heen zorgen ervoor dat we kunnen ontspannen na een stressvolle werkdag.

De wandeling is gratis en gaat ook door als het regent.
Wandelgids: Karin Schubert

Routebeschrijving naar de wandelparkeerplaats Hillenkamp: Vanaf de hoofdweg in Elmpt sla je Kreithövel in (tegenover de stomerij) en rijd je rechtdoor over de snelwegbrug. Sla dan linksaf en volg de weg Hillenkamp naar de wandelparkeerplaats

 

WindparK Grensregio Oranje Wit

Wie eine Landschaft langsam aber sicher "verspargelt"

Mehr Windräder in Niederkrüchten. Die weitreichenden Pläne für zwei neue Megawindkraftanlagen in Dam konnten im Januar im Rathaus in Niederkrüchten besichtigt werden. Grünes Grenzland hat dagegen Einspruch erhoben

Mehr lesen

Hoe een landschap langzaam maar zeker ”verspargelt”

Helaas heeft het gewest Viersen ( d.d. 29 april 2024)  de bezwaren tegen de geplande windturbines in Dam ongegrond verklaard. Een van de redenen die het district opgeeft voor haar afwijzing is dat zolang de doelstelling van de regering om 1,8 procent van het gebied in NRW met windturbines te bebouwen nog niet is bereikt, alles eigenlijk zonder gedetailleerd onderzoek zou moeten worden goedgekeurd. Daarnaast voert het gewest aan dat de twee geplande windturbines weliswaar op korte afstand van een beschermd landschapsgebied zijn gepland, maar dat dit alleen een geldig argument zou zijn als het ook een Natura 2000-gebied zou zijn. De argumenten met betrekking tot de m.e.r.-plicht, wat wel en niet als windpark wordt beschouwd en de faunistische aspecten lijken alle betrokken partijen te kort te doen. Verdere stappen worden daarom momenteel besproken met een advocaat.

Verder lezen

DJI_0015 Elmpterwald West flank Vliegvlieveld bij Weyenhof met loodsen

Mitgliederversammlung

Am 27. Januar 2024 fand in Elmpt die Mitgliederversammlung von Grünes Grenzland statt. 

Mehr lesen

Megaloodsen Elmpt geen 15 maar 40 m hoog

Omdat er nieuw bestemmingsplan is vastgesteld voor het hele bedrijventerrein is ook het bebouwingsplan voor het oostelijk deel aangepast. In de Commissie voor Planning, Transport en Vastgoedzaken van 23 april 2024 is de nieuwe versie van het plan al besproken. Inmiddels werd het ook de commissieleden duidelijk dat de geplande megahallen niet 15 of 20 m maar  40 m hoog worden. Een vrees die Groen Grensland van meet af aan geuit heeft.  Maar ondanks het besef dat ze bij de neus waren genomen, stemden deze leden voor het plan…..
Het ligt in de bedoeling dat de gemeenteraad van Niederkrüchten het aangepaste plan in de raadsvergadering van 14 mei 2024 zal vaststellen. Daarna wordt het plan wederom ter visie gelegd.
Verder lezen

  Sie können uns auf Facebook folgen /  U kunt ons volgen op Facebook

Newsletter Grünes Grenzland abbestellen / Afmelden Nieuwsbrief Groen

Abbestellen / Afmelden

nl_NLNL
Scroll naar boven