Over Groen Grensland

Het doel van de vereniging is het bevorderen van de natuur, de natuureducatie en het landschapsbehoud in het Limburgs-Rijnlandse grensgebied, in het bijzonder m.b.t. de ontwikkelingen op het voormalige militaire vliegveld in Elmpt.
Groen Grensland e.V. is officieel erkend als een algemeen nut beoogende instelling (ANBI/Eingetragener Verein).

Natuur

Cultuur

Vereniging

Op 27 januari 2024 vond de algemene ledenvergadering van Groen Grensland plaats in Elmpt. Na een opening door de voorzitter zijn het jaarverslag en de jaarrekening behandeld en vastgesteld. De kascontrolecommissie heeft bevestigd dat de kas gecontroleerd is, waarna het zittende bestuur kwijting werd verleend. De aansluitende  bestuursverkiezing resulteerde in de volgende samenstelling:
– Dr. Nina Ungerechts, Niederkrüchten-Elmpt, als voorzitter
– Ir. Hans Heijnen, Roermond-Swalmen, als plaatsvervangend voorzitter
– Dr. Andreas Fink, Niederkrüchten-Elmpt, als penningmeester
– Karin Schubert, Niederkrüchten-Elmpt, als administrateur
– Simone Woltery, Niederkrüchten-Elmpt, als spreker
– Thomas Seerden, Schwalmtal, als secretaris
– Irina Stein, Niederkrüchten-Elmpt, als jeugdleider
– Anke Salzmann, Niederkrüchten-Venekoten, als verantwoordelijke flora en fauna

Zoals u kunt zien, volgt Nina Ungerechts Irina Stein op als voorzitter. Gelukkig blijft Irina wel actief in ons bestuur. Verder wordt het bestuur versterkt door de toetreding van Anke Salzmann.
Vervolgens vond een levendige discussie plaats over de te volgen koers in 2024. Het bestuur zal de hier ingebracht aanbevelingen ter harte nemen. Al met al een geslaagde en bijeenkomst.

Op 1 maart 2023  is in Elmpt de vereniging Groen Grensland opgericht. 

Tijdens de oprichtingsvergadering werd het Bestuur gekozen:

  • Irina Stein, Niederkrüchten, als eerste voorzitter,
  • Hans Heijnen, Roermond, als plaatsvervangend voorzitter,
  • Andreas Fink, Niederkrüchten, als penningmeester.
    Ook werden benoemd:
  • Karin Schubert, Niederkrüchten, als administrateur,
  • Simone Woltery, Niederkrüchten, als spreker,
  • Thomas Seerden, Schwalmtal, als secretaris.

De verkiezingen en benoemingen waren unaniem.

Oprichtingsvergadering Groen Grensland

Groen Grensland is lid van de LNU en de NMF Limburg
Groen Grenslandis lid van de LNU (Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt e.V., https://www.lnu.nrw/ ) . Dit is een koepelorganisatie van meer dan honderd natuur- en milieubeschermingsorganisaties in Noordrijn-Westfalen.

Ook zijn we als Groen Grensland aangesloten bij de Natuur en Milieufederatie Limburg, https://www.nmflimburg.nl/.  Dit is de koepel van circa 100 aangesloten organisaties op het gebied van natuur, milieu en landschap in de provincie Limburg.

Vertegenwoordigers van ‘Groen Grensland’ geven aan hoe zij over het Industriepark Elmpt denken.

U wilt ook betrokken raken bij Groen Grensland ? Klik dan

HIER

nl_NLNL
Scroll naar boven