Actueel

De bijeenkomst op 4 maart was zeer geslaagd. Meer dan 40 personen waren aanwezig. Karin Schubert sprak een welkomswoord waarna Thomas Seerden een samenvatting gaf van de 90 bij ons bekende zienswijzen, zie HIER .
Andreas Fink ging daarna in op het feit dat afgelopen woensdag de vereniging Groen Grensland is opgericht en dat iedereen zich nu kan aanmelden als lid.

Daarna werden door Simone Woltery en Karin Schubert de op stapel staande activiteiten toegelicht.
Ook werden de inmiddels gereed gekomen banners onder de aanwezigen verdeeld.
Al met al een geslaagde bijeenkomst.

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 22 april 2023. Plaats: Oberkrüchten,
An der Meer 100. 
Tijdstip: 14.00 u.

De volgende bijeenkomst van Groen Grensland is op 4 maart 2023.
Plaats: Oberkrüchten, An der Meer 100.
Tijdstip: 14.00 u.

De door Hans Heijnen op 28 januari in Oberkrüchten gegeven toelichting op het algemene bezwaarschrift kunt u hierna lezen: https://www.gruenes-grenzland.net/wp-content/uploads/2023/02/Presentatie-Bezwaarschrift-Oberkruechten-28-januari-2023.pdf

De agenda zal tijdig worden rondgestuurd. Hopelijk is de opkomst dan weer net zo groot als tijdens de vorige bijeenkomst.

Op 28 januari 2023 komen we weer bij elkaar om 14.00 uur in Oberkrüchten bij elkaar.
Van 5 januari tot en met 14 februari 2023 liggen de plannen voor de megaloodsen ter visie. Iedereen kan van de mogelijkheid gebruik maken om een zienswijze in te dienen.

Iedereen die  van plan is dit te doen en het lastig vindt om dit goed op te schrijven willen wij hier graag bij helpen. Als u wilt komen kunt u dit HIER kenbaar maken.


Alle relevante informatie – ook die tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 12 januari (zie hieronder en krantenknipsel) is gepresenteerd zullen we hierbij betrekken. Tijdens deze bijeenkomst zijn een paar punten wel heel duidelijk geworden, namelijk

  • dat door het plan in twee stukken delen er sprake is van salamitaktiek: geen 11. 000 motorvoertuigen per dag aan nieuw verkeer maar ruim 22.000 motorvoertuigen per dag zal de feitelijke realiteit zijn. Dat betekent dat alle hieraan gerelateerde milieueffecten veel te laag zijn ingeschat. Dat geldt dus voor geluidsoverlast, uitstoot van fijnstof en de depositie van stokstof op de belangrijke natuurgebieden;
  • dat ondanks deze zeer forse toename van het verkeer de burgemeester dit niet wil communiceren met zijn Nederlandse buren. Hij vond de vertaling  in het Nederlands namelijk niet nodig;
  • dat de gebruikte karteringsgegevens van flora en met name de fauna onvolledig zijn.

Op donderdag 12 januari 2023, om 17.30 uur, is in de Begegnungsstätte Niederkrüchten, Oberkrüchtener Weg 42.  een openbare presentatie- en hoorzitting over het voorontwerp van het bestemmingsplan ELM “Javelin Park Ost”, zie afbeelding rechts.  Tijdens deze bijeenkomst zullen de algemene doelstellingen en oogmerken van de planning worden toegelicht. U kunt dan ook  vragen stellen en commentaar te leveren op het plan. Om u te helpen hebben we al een aantal vragen geformuleerd.
Deze kunt u HIER vinden.
Wat vooral opvalt is de slinkse toepassing van de salamitaktiek.  We hebben er daarom een haiko op gemaakt:

Salamitaktik,

kleine Schnitte der Natur,

bis das Ganze fällt.

 

Oordeel zelf, maar kom vooral 12 januari en laat een kritisch geluid horen, in het belang van uw onze leefomgeving in de grensregio.

Op de kaart ziet u het totale plan, Javelin Park en de zeven Windturbines. Alleen het rood gemarkeerde deel (Javelin Park Ost) speelt nu. Het grootste probleem is dat nu alleen de milieueffecten van Javelin Ost in beeld zijn gebracht terwijl het toch nadrukkelijk de bedoeling is dat het gehele plan wordt gerealiseerd. Er wordt dus op een slinkse manier gebruik gemaakt van de zogenaamde salamitaktiek om de werkelijke negatieve effecten te bagatelliseren.

Vrijdag, 16 december 2022 om 19.00 uur, organiseren wij voor alle mensen die in het verleden belangstelling hebben getoond voor onze activiteiten een bijeenkomst. Doel hiervan is u bij te praten over wat wij tot dusver gedaan hebben en wat wij de komende tijd nog  willen gaan ondernemen. Plaats: Parochiecentrum St. Laurentius, Laurentiusstr. 10, 41372 Niederkrüchten-Elmpt. Laat graag per  e-mail (GroenGrensland@gmail.com) voor 11.12.2022 even weten als u denkt te kunnen komen.

Bewoners Meinweg fel gekant tegen windturbines op Meinwegplateau.

In een brandbrief (12-12-22) gericht aan de gemeente gemeente Roerdalen uiten zij hun zorgen. De brief kunt u hier lezen.

De windmolens op het Meinwegplateau zijn voor ons niet het enige probleem. Direct over de grens met Duitsland zijn 7 gigawindmolens gepland op het voormalige vliegveld Niederkrüchten-Elmpt. Heeft het Kreis Viersen de Gemeente Roerdalen hierover al geïnformeerd? En, zo ja, heeft de gemeente al bezwaar hiertegen gemaakt, zoals zij eerder heeft gedaan tegen de windmolens in het gebied Bonnesöhl?

Zo nee, dan verzoeken wij als direct getroffenen door dit project of de Gemeente Roerdalen dit alsnog wil doen. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft hiervoor al een uitvoerige voorzet gegeven.

Een afschrift van deze brief is ook verzonden naar de gemeenten Roermond en Niederkrüchten.

Een uitgebreidere visualisatie van de effecten van de windturbines op het landschap in de Meinweg en omgeving kunt u hier zien: https://youtu.be/6BkAKcFH3sg

Op 14 december 2022 komt de Commissie voor planning, transport en landaangelegenheden van de Gemeente Niederkrüchten bij elkaar. Op de agenda staan de plannen voor het voormalige vliegveld Elmpt. In de bijeenkomst presenteren de plannings- en specialistenbureaus van de verschillende disciplines de actuele planningsstatus. De bedoeling is dat uiteindelijk wordt ingestemd met een  vroegtijdige inspraak voor het publiek, evenals de autoriteiten en andere instellingen van algemeen belang, zie
https://ris.niederkruechten.de/sdnetrim/UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUyhRHY38m7A3LX-A00VAl_etGbylNzy-LLZnkyR9xbW/Verwaltungsvorlage_511-2020-2025.pdf

De projectontwikkelaar Verdion nodigt iedereen uit voor een informatiebijeenkomst over het geplande bedrijventerrein op het terrein van de voormalige militaire luchthaven in Niederkrüchten-Elmpt.
De datum is zaterdag 22 oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Ontmoetingspunt is de Adolph-Kolping-Platz.  Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via de link: http://www.javelinpark-elmpt.de/index.php/de/bus-tour-am-22-10-22/
De video hiernaast geeft al een impressie van het nu nog relatief extensief bebouwde groene gebied.

Een aantal mensen van Groen Grensland heeft op 22 oktober 2022 deel genomen aan de busexcursie die georganiseerd werd door Verdion. Wat wij op basis van kaartmateriaal en droneopnames al hadden waargenomen werd tijdens de excursie bevestigd: Het hele gebied is overwegend groen en heeft een heel laag bebouwingspercentage. Door uitvoering van de voorgenomen plannen zal het karakter wezenlijk veranderen en een wezensvreemd element worden in het grenspark Maas-Swalm-Nette. Enkele impressies ziet u hieronder.

Ook dit jaar is er weer een Meinweg Ecotop gepland. Deze vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2022 in de Begegnungsstätte Niederkrüchten in Duitsland. Het thema van de Meinweg Ecotop 2022 is: Het Boschbeekdal, over soorten en beheer van een grensoverschrijdend beekdal. Hier kunt u zich aanmelden: https://www.meinweg-ecotop.nl/Home/Aanmelden-Ecotop/

3 oktober 2022, Duitse feestdag dus file.  Straks met de megaloodsen elke dag file!

Op zaterdag 24 september 2022 heeft een delegatie van Groen Grensland de pers te woord gestaan. Wij zijn benieuwd of de journaliste van de Rheinische Post ons zorgen goed weet weer te geven en/of ons alternatief dat rekening houdt met de grote natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten van deze groene grensregio goed voor het voetlicht zal worden gebracht.

Op zondag 28 augustus 2022 waren wij met informatiestand vertegenwoordigd op het marktfestival in Elmpt. 

Wij zijn zeer verheugd over de grote belangstelling en de door velen uitgesproken steun voor het behoud van ons Groen Grensland. Meer informatie volgt snel.

nl_NLNL
Scroll naar boven