Energiepark Meinwegplateau

Algemeen

3 oktober 2023, Windmolens op de Meinweg van de baan
Geen verder onderzoek naar windturbines Meinwegplateau
https://www.roerdalen.nl/geen-verder-onderzoek-naar-windturbines-meinwegplateau

12 december 2022, Bewoners Meinweg fel gekant tegen windturbines op Meinwegplateau.

In een brandbrief gericht aan het gemeentebesturen vde gemeente Roerdalen uiten zij hun zorgen. De brief kunt u hier lezen.k geen

De windmolens op het Meinwegplateau zijn voor ons niet het enige probleem. Direct over de grens met Duitsland zijn 7 gigawindmolens gepland op het voormalige vliegveld Niederkrüchten-Elmpt. Heeft het Kreis Viersen de Gemeente Roerdalen hierover al geïnformeerd? En, zo ja, heeft de gemeente al bezwaar hiertegen gemaakt, zoals zij eerder heeft gedaan tegen de windmolens in het gebied Bonnesöhl? Zo nee, dan verzoeken wij als direct getroffenen door dit project of de Gemeente Roerdalen dit alsnog wil doen. De Natuur en Milieufederatie Limburg heeft hiervoor al een uitvoerige voorzet gegeven.

Een afschrift van deze brief is ook verzonden naar de gemeenten Roermond en Niederkrüchten.

Aandacht voor de geplande windturbines op het Meinwegplateau  in RoermondNieuwsTV dd 14 december 2022

Momenteel (oktober 2022) wordt door de gemeente Roerdalen onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een energiepark op het Meinwegplateau. Hiervoor geldt momenteel (sept. 2022) dat alle opties nog open zijn omdat er meer mogelijkheden zijn om met 3 of 4 molens te schuiven. Daardoor en omdat het hier om minder woningen gaat, zijn er ook meer mogelijkheden om te voorkomen dat te veel overlast ontstaat door slagschaduw. Omdat de gemeente hier geen grond in eigendom heeft is volledige regie vanuit de gemeentelijke belangen wel lastiger uitvoerbaar.
In onderstaande video is gepoogd om de landschappelijk effecten van deze 250 m hoge turbines te visualiseren. Dit in samenhang met de plannen van de Gemeente Niederkrüchten om net over de grens bij Elmpt eveneens turbines en megaloodsen te realiseren.

De vier windturbines passen hier niet en wel om de volgende redenen:
  • Formeel is het een uitsluitingsgebied voor Windmolens, vastgesteld door Provincie Limburg in het kader van de RES Noord- en Midden-Limburg. Volgens de RES is bronsgroen en zilvergroen (thans groenblauwe mantel) uitsluitingsgebied voor windturbines;
  • Windturbines zijn zeer slecht voor de natuur,  m.n.  vogels en vleermuizen lijden er erg onder. In 2009 heeft de Vogelbescherming Nederland de nationale windmolenrisicokaart voor vogels uitgebracht. Hieruit blijkt dat de gehele Meinweg inclusief het plateau wordt gezien als ”Hoogste risico” .
    Bovendien veroorzaken windturbines chronische stress bij dassen (Meles meles);
  • De Meinweg is het stiltegebied, hetgeen niet te verenigen is met de introductie van deze nieuwe geluidbronnen; 
  • De visueel ruimtelijk kwaliteit van de hele grensregio, zeker in combinatie met de beoogde ontwikkelingen net over de grens, zal hard achteruit gaan. Hierdoor zal de toeristisch-recreatieve belevingswaarde sterk wordt aangetast;
  • Een elektriciteit netwerk ontbreekt. Als er bekabeld moet worden richting Maasbracht, (naar BRD is zeer problematisch), zal er dwars door de natuur een dure kabel moeten worden aangelegd. Bovendien zal de nieuwe energie-infrastructuur bepalend zijn voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van de grensregio. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke industriële ontwikkeling niet wenselijk is in het hart van het grenspark Maas-Swalm-Nette.
Affiches, postkaarten en banners
Petitie

Pm

Stichting Behoud de Meinweg

Meer informatie over Stichting Behoud de Meinweg vindt u hier :
https://partnerkaart.natuurenmilieufederaties.nl/partner/stichting-behoud-meinweg/

nl_NLNL
Scroll naar boven