Standpunten Groen Grensland

Industrie- en bedrijvencomplex Javelin Park Elmpt

Industrie- en bedrijvencomplex Javelin Park Elmpt

Standpunten en inspraak burgers
Bestemmingsplan (61e Wijziging) "Militairterrein Elmpt"

De inspraakronde voor het bestemmingsplan van het luchthaventerrein in Elmpt start op 18 september 2023. Volgens de Duitse Bouwwetgeving slechts een beperkt aantal overheden en ”organen van openbaar belang”  hun zienswijze tot en met 3 november indienen. Ter voorbereiding hierop kan iedereen alle stukken al lezen die de gemeente heeft gepubliceerd:

https://www.niederkruechten.de/leben-niederkruechten/planen-bauen-leben/bauleitplanung/aktuelle-planverfahren

Via de genoemde overheden en ”organen van openbaar belang” zullen wij proberen maximale invloed aan te wenden ten einde het onzalige plan een halt toe te kunnen roepen.

Directe aanleiding voor het opstarten van deze nieuwe procedure voor het bestemmingsplan zijn veranderingen van het plan op twee punten. Er komen namelijk twee groenvoorzieningen bij voormalige shelters van de vliegtuigen en de aansluiting op de snelweg wordt verlegd in het aangrenzende bos.

Westzijde van voormalig militair terrein Elmpt. Terrein is geheel omgeven door een ondoordrinbare afrastering en daarom niet bekend bij de burgers als prachtig groengebied.
Bebouwingsplan Elm-131 ”Javelin Park Ost

De inspraaktermijn voor de plannen voor het industriële en bedrijvencomplex Javelin Park is heden, d.d. 16 februari 2023 verstreken. Van de bij ons bekende ca 90 ingebrachte zienswijzen hebben wij een samenvatting gemaakt , zie HIER

De planning voor het nieuwe energie- en industriepark op het voormalige Britse militaire terrein in Elmpt komt op stoom.   

Het huidige ontwikkelingsplan heeft betrekking op de eerste fase van de ontwikkeling van het industriële en commerciële gebied. Het plangebied beslaat ongeveer 94 hectare, waarvan ongeveer 70 hectare industrie- en bedrijfsgrond. Het ligt in het noordoosten van het pand aan de Roermonder Strasse.

Bovendien kan het voorontwerp van het ontwikkelingsplan van 5 januari tot en met 15 februari 2023 tijdens de kantooruren worden ingezien in het gemeentehuis van de gemeente Niederkrüchten, Laurentiusstr. 19.

Tijdens de inspraakperiode kunnen de documenten van het plan ook HIER worden ingezien. 

Van 5 januari tot 15 februari 2023 kunnen alle burgers een zienswijze indienen. 
Om u hierbij te helpen hebben we een voorbeeld zienswijze bijgevoegd. Deze vindt u  HIER .

Een modelbrief treft u HIER aan. Overigens kunnen de zienswijzen ook in de Nederlandse taal worden ingediend. 

Affiches, postkaarten en banners

Onze affiches,postkaarten en banners kunt u hier downloaden

Folder

Onze folder (maart 2022) kunt u hier downloaden

Petitie

Een petitie is in voorbereiding. We denken hierbij aan https://www.petitionen.com/

Andere onderwerpen

PM

nl_NLNL
Scroll naar boven