Windpark Dam

Helaas heeft het gewest Viersen ( d.d. 29 april 2024)  de bezwaren tegen de geplande windturbines in Dam ongegrond verklaard. Een van de redenen die het district opgeeft voor haar afwijzing is dat zolang de doelstelling van de regering om 1,8 procent van het gebied in NRW met windturbines te bebouwen nog niet is bereikt, alles eigenlijk zonder gedetailleerd onderzoek zou moeten worden goedgekeurd. Daarnaast voert het gewest aan dat de twee geplande windturbines weliswaar op korte afstand van een beschermd landschapsgebied zijn gepland, maar dat dit alleen een geldig argument zou zijn als het ook een Natura 2000-gebied zou zijn. De argumenten met betrekking tot de m.e.r.-plicht, wat wel en niet als windpark wordt beschouwd en de faunistische aspecten lijken alle betrokken partijen te kort te doen. Verdere stappen worden daarom momenteel besproken met een advocaat.

Zie Widerspruchbescheid

Tot 5 januari 2024 kunnen op het gemeentehuis van Niederkrüchten de plannen worden ingezien voor de bouw van twee nieuwe windturbines bij Dam. Deze zullen ruim 200 m hoog worden. Het is de bedoeling dat de turbines geplaatst worden ten zuiden van het industrieterrein Dam nabij de afgraving van Mevissen. Tot een maand na de ter inzagelegging, dus tot 5 februari 2024 kan een bezwaar worden ingediend bij de Kreis Viersen.

Een eerste bezwaarschrift hebben wij bij de kreis Viersen ingediend, zie hier.

nl_NLNL
Scroll naar boven