Zware industrie en/of grote logistieke bedrijven

Vogelvlucht impressie van bedrijventerrein met de windturbines, vanaf Elmpt richting Meinweg.

Nu wij sinds september 2022 het ontwerp van het plan voor het Industrie- en bedrijvencomplex Javelin Park,  zoals in april 2021 is opgesteld door AJA Architects in opdracht van Verdion kennen,  wordt steeds duidelijk dat het het nu nog relatief groene gebied zal worden omgevormd tot een groot fantasieloos loodsen complex. Op de linker afbeelding kunt u zien hoe de bestaande situatie eruit.  Rechts ziet u waar de megaloodsen en windturbines zullen verrijzen. 

Als je de afzonderlijke deelplannen meer in detail gaat bekijken wordt pas echt duidelijk hoeveel groen er verloren gaat. De gevolgen van de aanleg van onder meer de loodsen DC12 en DC15  in de zuidoosthoek van het plangebied worden in onderstaande afbeeldingen zichtbaar gemaakt. De contouren van de hallen  zijn rood gekleurd.

Op de afbeelding hieronder zie je het industrieterrein en de kern van Elmpt. Wat opvalt, is dat het geplande industrieterrein zelfs groter is dan het hele oppervlak van de huidige kern van Elmpt. Dit lijkt een enorme uitbreiding te zijn, die buiten alle redelijke verhoudingen valt. Om deze reden zou je alleen al vanwege de disproportionele omvang van het plan kunnen stellen dat het niet wenselijk is.

nl_NLNL
Scroll naar boven